روزنامه اتحاد ملت

داغیِ ماندگارِ یک چراغ نفتی

خواهر “یکتا میرشکار” روایت دردناک و جانگدازی از حادثه آتش‌سوزی دبستان”اسوه حسنه” زاهدان دارد. یگانه میگوید: زنگ تفریح بود، خانم معلم چراغ نفتی کلاسمون رو نفت کرد و گالن نفت رو توی کلاس گذاشت و از کلاس رفت بیرون. من، صبا، مریم، یکتا و مونا داخل کلاس بودیم.

ادامه مطلب