روزنامه اتحاد ملت

استخدام در شرکت عسل کوهستان پاکل (باقری)

    شرکت عسل کوهستان پاکل (باقری)  اگهی جهت استخدام  در تاریخ  چهارشنبه ۴ بهمن  ۱۴۰۲ روزنامه اتحاد ملت جهت منتشر کرد. متن فراخوان به شرح زیر است:   به یک مسئول فنی جهت کار در واحد بسته بندی عسل و ژل رویال نیازمندیم. شرکت عسل کوهستان پاکل (باقری)   روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستره […]

ادامه مطلب