روزنامه اتحاد ملت

جنگ اقتصادی و چهار نیاز اساسی اقتصاد ایران

به گزارش روزنامه اتحاد ملت ،به نقل از فرارو : وحید شقاقی شهری در گفتگو با فرارو تحلیل کرد جنگ اقتصادی و چهار نیاز اساسی اقتصاد ایران این استاد دانشگاه با بیان اینکه در وضعیت کنونی نیازمند چهار اصل شفافیت، اصلاحات بنیادی در کابینه دولت، بالا بردن سرمایه اجتماعی و اصلاحات ساختاری هستیم می‌گوید: مدیران […]

ادامه مطلب