روزنامه اتحاد ملت

اینستاگرام در آستانه فیلترینگ

براساس آمارهای رسمی منتشرشده، ازجمله آمار مرکز افکارسنجی ایسپا، دو پیامرسان و شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام با فاصله زیاد از دیگران محبوبترین و پرکاربردترین اپلیکیشنهای گوشیهای هوشمند در میان کاربران ایرانی هستند.

ادامه مطلب