روزنامه اتحاد ملت

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای شیوء

  دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ   شنبه ۱۶  تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای غورزه

    دهیاری روستای غورزه در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای غورزه  در نظر دارد […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای شیوء

     دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای شیوء در نظر دارد […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای برکه دکاء

    دهیاری روستای برکه دکاء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای برکه دکاء در […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای حسین آباد

    دهیاری روستای حسین آباد در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای حسین آباد  در […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای ستلو

    دهیاری روستای ستلو در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است: دهیاری روستای […]

ادامه مطلب

نوبت اول مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای مغ احمدپایین

    دهیاری مغ احمدپایین طی  آگهی که در تاریخ  سه شنبه ۲۵ اردیبهشت  ۱۴۰۳   در  روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد اعلام کرد  که در نظر دارد پروژه  زیرسازی و آسفالت معابر روستا را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید.   متن مزایده  به شرح زیر است: دهیاری مغ احمدپایین در […]

ادامه مطلب

مناقصه ساخت سوله های تولیدی و انبار شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

  شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر طی  آگهی که در تاریخ  شنبه ۸ اردیبهشت  ۱۴۰۳   در  روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد اعلام کرد  که در نظر دارد پروژه ساخت سوله های تولیدی و انبار خود را طریق مناقصه به انجام برساند   متن مزایده  به شرح زیر است:   شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر در […]

ادامه مطلب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

    موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ ، جهت  اجرای پروژه بهسازی سرشاخه رودخانه آیرین  طی فراخوانی  در تاریخ  شنبه  ۱۴ بهمن  ۱۴۰۲   روزنامه اتحاد ملت   به مناقصه عمومی گذاشت. متن فراخوان به شرح زیر است: موسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ درنظر دارد نسبت به اجرای پروژه بهسازی سرشاخه رودخانه آیرین از طریق مناقصه […]

ادامه مطلب

فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل/ مناقصه عمومی یک  مرحله ای –نوبت اول

دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران، بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل را طی فراخوانی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت به مناقصه گذاشت. متن فراخوان به شرح زیر است: مناقصه عمومی یک  مرحله ای –نوبت اول فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد پروژه بهسازی و […]

ادامه مطلب