روزنامه اتحاد ملت

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای شیوء

     دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای شیوء در نظر دارد […]

ادامه مطلب

فراخوان تجدید مزایده فروش ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله

    شهرداری کلاله اگهی  ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله  را از  طریق مزایده  در تاریخ  چهارشنبه ۲اسفند ۱۴۰۲   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   شهرداری کلاله در نظر دارد فراخوان تجدید مزایده فروش ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی همیاری شوراها و دهیاریهای رستاق

  شرکت تعاونی همیاری شوراها و دهیاریهای رستاق ،یک قطعه زمین  را  از  طریق مزایده عمومی در تاریخ  یکشنبه ۱۵ بهمن  ۱۴۰۲   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   شرکت تعاونی همیاری شوراها و دهیاریهای رستاق به شماره ثبت۷۰۲شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۷۰۴۹در نظر دارد به استناد به مجوز مجمع عمومی عادی […]

ادامه مطلب

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) شهرداری شهرآباد

شهرداری شهر شهرآباد ۲ قطعه زمین را در تاریخ سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه اتحاد ملت جهت مزایده منتشر کرد. مشخصات این مزایده به شرح زیر می باشد: به استناد مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ,شهرداری شهر آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲ قطعه زمین با مشخصات ذیل اقدام […]

ادامه مطلب

مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل-نوبت اول

    دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل به شماره مزایده     ۵۰۰۲۰۹۱۳۲۸۰۰۰۰۰۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب مزایده عمومی به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت مناسب با موضوع قرارداد دعوت […]

ادامه مطلب