روزنامه اتحاد ملت

چاپ آگهی های خرید و فروش رتبه شرکت در روزنامه

روزنامه اتحاد ملت با گستره سراسری آمادگی دارد تا نسبت به چاپ آگهی هایی ائم از خرید و فروش رتبه های پیمانکاری را با کم ترین هزینه به چاپ برساند. شماره تماس جهت پذیرش و چاپ آگهی به شرح زیر می باشد: شماره های تماس جهت پذیرش و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت […]

ادامه مطلب