روزنامه اتحاد ملت

ذهن خلق می کند و شکل می بخشد/ پویا وکیلی

ذهن خلق میکند و شکل می بخشد. ذهن علاوه برا آنکه بر سرنوشت انسان بر جسم هم تاثیر می گذارد.البته ذهن را اگر بخواهیم در دو بخش خود آگاه و ناخودگاه بررسی کنیم شاید اینگونه بتوان آن دو را شرح داد:ذهن خودآگاه همان ذهنی است که استدلال می کند. ناگفته نماند که قدرت این ذهن […]

ادامه مطلب

هر چیزی دوبار خلق می شود / پویا وکیلی

در یادداشت قبل سئوالاتی مطرح کردیم که پاسخ به آنها ما را به شناخت ذهن تا حدودی رهنمود می کند. اساسا هر چیزی که در جهان پیرامون موجودیت می یابد قبل تر در ذهن نمود پیدا کرده است. به عبارتی هر چیزی دوبار خلق می شود اول در ذهن و بعد در هستی نمود عینی […]

ادامه مطلب

تفکر چیزی بیش از عمل ذهن است

  به گزارش سرویس هنر،استاد سیدعلی رئیسی در مصاحبه با اتحادملت از جایگاه تفکر در سبک دستخط درمانی خود میگوید: چه خوش جناب مولوی فرمود: ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی را استخوان و ریشه ای همانطور که میدانیم دستخط درمانی ، همراه با آموزش هنر و خط، با مبانی عرفانی و روانشناسی […]

ادامه مطلب

ذهن موهبتی مقدس یا اسبی چموش؟

پویا وکیلی- در نوشتار قبلی که پیش تر در سایت خبرنما و روزنامه اتحاد ملت منتشر گردید از چگونگی مهندسی ذهن بطور خلاصه مطالبی را بیان کردیم. البته سخن از دنیای ذهن و قدرت ذهن گفتن بگونه ای که بخواهیم از جایگاه ذهن خود ذهن را شرح دهیم و درک کاملی از آن داشته باشیم […]

ادامه مطلب

کنترل ورودیهای ذهن و گذر از اخبار منفی /بقلم پویاوکیلی

پویا وکیلی؛ جسم فقط بخش کوچکی از انسان را شکل می دهد و ذهن بخش عظیم تری از این مخلوق است. قدرت ذهن می تواند جسم را در سیطره خود قرار دهد بگونه ای که هر دو یکی انگاشته شوند. بی شک تاثیر مستقیم جسم و ذهن و بلعکس آن بر هیچ کس پوشیده نیست.انسان […]

ادامه مطلب

چگونه رفتار خود را در شرایط بحرانی کنترل کنیم

    به قلم پویا وکیلی در اکثر انسانها در شرایط عادی احساس می کنند بر رفتار خود کنترل دارند ولی بارها برایشان این اتفاق افتاده که در شرایطی کنترل رفتار و گفتارشان از کنترل خارج می شود. حال سوال اینجاست چرا این اتفاق بارها و بارها تکرار می شود ولی باز با اینکه فرد […]

ادامه مطلب

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم

از جدایی تا اتحاد (قسمت دوم) به قلم پویا وکیلی مدتی است که موضوعاتی از قبیل فیزیک کوانتوم در رسانه های مجازی بیش از پیش به چشم می خورد. اینکه همه چیز انرژی است و همانند تار عنکبوتی در هم تنیده، از خصوصیات بارز فیزیک کوانتوم است. کوانتوم امروز از ذهن و آگاهی بیش از […]

ادامه مطلب