روزنامه اتحاد ملت

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای شیوء

  دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ   شنبه ۱۶  تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای شیوء

     دهیاری روستای شیوء در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای شیوء در نظر دارد […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای حسین آباد

    دهیاری روستای حسین آباد در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   دهیاری روستای حسین آباد  در […]

ادامه مطلب

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر روستای ستلو

    دهیاری روستای ستلو در نظر دارد  اجرای پروژه  آسفالت معابر سطح روستا را  از  طریق   مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط واگذار نماید.   که در   اگهی تاریخ  سه شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳  در   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است: دهیاری روستای […]

ادامه مطلب

نوبت اول مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای مغ احمدپایین

    دهیاری مغ احمدپایین طی  آگهی که در تاریخ  سه شنبه ۲۵ اردیبهشت  ۱۴۰۳   در  روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد اعلام کرد  که در نظر دارد پروژه  زیرسازی و آسفالت معابر روستا را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید.   متن مزایده  به شرح زیر است: دهیاری مغ احمدپایین در […]

ادامه مطلب

فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل/ مناقصه عمومی یک  مرحله ای –نوبت اول

دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران، بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل را طی فراخوانی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت به مناقصه گذاشت. متن فراخوان به شرح زیر است: مناقصه عمومی یک  مرحله ای –نوبت اول فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد پروژه بهسازی و […]

ادامه مطلب

مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل-نوبت اول

    دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح روستای جعفرآبادجنگل به شماره مزایده     ۵۰۰۲۰۹۱۳۲۸۰۰۰۰۰۱  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب مزایده عمومی به بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت مناسب با موضوع قرارداد دعوت […]

ادامه مطلب