Warning: Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/etehadem/public_html/wp-content/themes/EttehadMellat/header.php on line 57
روزنامه اتحاد ملت

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم (قسمت سوم)بقلم پویا وکیلی

  اگر یک فوتون را به گونه ای از هم جدا کنیم ، و اگر در هر کدام از فوتونها با وجود اینکه از هم جدا شده اند اتفاقی رخ دهد، حتی اگر کیلومتر ها از هم دور باشند همان اتفاق در فوتون دیگر نیز رخ میدهد و این نشان میدهد پیوند انرژیایی این دو […]

ادامه مطلب

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم

از جدایی تا اتحاد (قسمت دوم) به قلم پویا وکیلی مدتی است که موضوعاتی از قبیل فیزیک کوانتوم در رسانه های مجازی بیش از پیش به چشم می خورد. اینکه همه چیز انرژی است و همانند تار عنکبوتی در هم تنیده، از خصوصیات بارز فیزیک کوانتوم است. کوانتوم امروز از ذهن و آگاهی بیش از […]

ادامه مطلب

از فیزیک نیوتن تا فیزیک کوانتوم

  از جدایی تا اتحاد(قسمت اول) معمار نظریه فیزیک کوانتوم “ماکس پلانک” معتقد بود ماده به خودی خود وجود ندارد و سر آغاز وجود همه عالم هستی به یک نیرو وابسته است که در پشت این نیرو یک ذهن هوشمند وجود دارد. اکنون اکثر دانشمندان به وجود یک میدان انرژی جهان مشمول اتفاق نظر دارند […]

ادامه مطلب