روزنامه اتحاد ملت

روایت‌هایی از نوعی آزار جنسی در محل کار

امروز که سر کار بودید، همکارتان گفت که چقدر اندامتان به هم ریخته است و از شما خواست تا بیشتر مواظب هیکلتان باشید؟ همکارتان وقتی میخواهد با شما صحبت کند، بیش از اندازه خودش را نزدیک میکند؟ میان صحبت‌های روزمره‌اش فحش‌های جنسی می‌دهد؟ اگر جوابتان به این پرسش ها مثبت است، پس شک نکنید که همکارتان یک خشونتگر جنسی است. حالا چه زن باشد؛ چه مرد!

ادامه مطلب