روزنامه اتحاد ملت

تغییر از درون به بیرون / پویا وکیلی

اگر تصمیمات براساس الگوهای قبل گرفته شود نتایج قبل بدست خواهد آمد.نمی توان با الگو های سابق نتایج جدیدی را کسب کرد. انیشتین اینگونه بیان میکند: “ما نمی‌توانیم مشکلات‌مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم”.بنابراین در قانون علت و معلول شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که علت […]

ادامه مطلب