روزنامه اتحاد ملت

مزایده تجهیزات پزشکی

    موسسه خیریه بیمارستانی حضرت فاطمه معصومه(س)  تعدادی   تجهیزات پزشکی  را در تاریخ  چهارشنبه ۴ بهمن  ۱۴۰۲ روزنامه اتحاد ملت جهت مزایده منتشر کرد. . متن فراخوان به شرح زیر است: موسسه خیریه بیمارستانی حضرت فاطمه معصومه(س) در نظر دارد تعدادی از تجهیزات پزشکی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان […]

ادامه مطلب