روزنامه اتحاد ملت

مزایده تجهیزات پزشکی

    موسسه خیریه بیمارستانی حضرت فاطمه معصومه(س)  تعدادی   تجهیزات پزشکی  را در تاریخ  چهارشنبه ۴ بهمن  ۱۴۰۲ روزنامه اتحاد ملت جهت مزایده منتشر کرد. . متن فراخوان به شرح زیر است: موسسه خیریه بیمارستانی حضرت فاطمه معصومه(س) در نظر دارد تعدادی از تجهیزات پزشکی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان […]

ادامه مطلب

چاپ فوری آگهی انحصار وراثت در روزنامه کثیرالانتشار استان اصفهان

انحصار وراثت : انحصار وراثت به پروسه‌ای بعد از فوت متوفی گفته می‌شود که بر طبق لیست اموال، تعداد وراث، نسبت آنها با متوفی و وصیت نامه ایشان، اموال متوفی بین وراث تقسیم می‌شود. برای انجام این امور باید ابتدا گواهی انحصار وراثت را دریافت کرد،در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق […]

ادامه مطلب