روزنامه اتحاد ملت

‌بن سلمان در بن بست!

یک خبر و چند نکته درباره محمد بن سلمان اتهام‌زنی سیا علیه محمد بن سلمان، بدون شک دستاوردی برای ترکیه است که در یک ماه گذشته روی اعمال فشار، یا شاید برکناری ولیعهد عربستان، شرط‌بندی کرده بود. موضع سیا نشان می‌دهد که آمریکا، روایت ترکیه، و نه روایت عربستان، را پذیرفته است.  در یک اقدام […]

ادامه مطلب