روزنامه اتحاد ملت

رسانه و مهندسی ذهن/پویا وکیلی

پویا وکیلی- مطالبی که در این سلسه یادداشت ها از نظر می گذرد به جهت اینکه در اکثر مواقع مخالف آنچه که در رسانه ها بیان می گردد، چه بسا ساده انگارانه تلقی شود و دلیلش این است که ضمیر ناخودآگاه جمعی فقط بر روی محدودیت ها، ناکامی ها، جنگ ها و… متمرکز است.بنابراین هر […]

ادامه مطلب

از اقتصاد شرطی شده تا قدرت بخشیدن به تحریم/بقلم پویا وکیلی

  فراتر از قوانین زمینی که توسط انسانها برای برقراری نظم و اداره جوامع وضع می گردد، قوانینی وجود دارد که در هر زمان و مکانی ثابت و غیر قابل تغییراند. قوانینی که توسط انسان وضع می گردد را شاید بتوان از آن عدول کرد و از عقوبتش در امان ماند، مانند زمانی که به […]

ادامه مطلب