روزنامه اتحاد ملت

زیر پوستِ نوسانات رفت و برگشتی دلار!

زیر پوست نوسانات رفت و برگشتی بازار ارز جریان‌های متناقضی شکل گرفته است. گروهی باور دارند، بازارساز در پی آن است که پس از تثبیت اولیه قیمت، دلار را در مسیر کاهشی قرار دهد

ادامه مطلب