روزنامه اتحاد ملت

فراخوان تجدید مزایده فروش ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله

    شهرداری کلاله اگهی  ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله  را از  طریق مزایده  در تاریخ  چهارشنبه ۲اسفند ۱۴۰۲   روزنامه اتحاد ملت منتشر کرد. متن مزایده  به شرح زیر است:   شهرداری کلاله در نظر دارد فراخوان تجدید مزایده فروش ۱۹ قطعه از زمین های شهرداری کلاله را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت […]

ادامه مطلب

دود نرخ گذاری دستوری در چشم مسافران

  گروه جامعه اتحادملت گزارشی در این رابطه در تاریخ ۱۵بهمن  در روزنامه اتحادملت  منتشر کرد که به شرح زیر می باشد: نتیجه دخالت دولت در بازار صنعت حمل و نقل شکست آمیز بوده است. این نکته را علی حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران می گوید و توضیح […]

ادامه مطلب