روزنامه اتحاد ملت

اعلام مفقودی کارت ماشین در روزنامه کثیرالانتشار

پس از اینکه کارت خودروی شما مفقود شد، برای پیگیری کارت ماشین باید مراحلی را طی کنید که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم: اعلام مفقود شدن کارت ماشین و چاپ آگهی آن در روزنامه کثیرالانتشار که می توانید از طریق شماره تماس های زیر مفقودی خود را به روزنامه کثیرالانتشار اعلام نمایید. ضمنا بصورت آنلاین می […]

ادامه مطلب

انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

انتشار آگهی در روزنامه بعد از گم شدن و به سرقت رفتن هر نوع مدرکی ائم از مدارک خودرو( برگ سبز، کارت ماشین، سند کپانی ، کارت سوخت) و یا مفقود شدن و گم شدن سند و یا برگ سلبز موتورسیکلت یا هر نوع وسایل نقلیه ای ائم از دستگاههای راه سازی و یا کشاورزی […]

ادامه مطلب

آگهی مفقودی خود را چگونه در روزنامه کثیرالانتشار منتشر کنم

هر کدام از مدارک شخصی و یا مدارک خودرو و هر نوع مدرکی که امکان سوئ استفاده از آن وجود داشته باشد در صورت مفقود شدن می بایست در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نشر داده شود. و همینطور برای گرفتن المثنی برخی از مدارک می بایست حداقل یک نوبت آگهی مفقود شده در روزنامه […]

ادامه مطلب

مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند

چه مدارکی در صورت مفقود شدن نیاز به آگهی مفقودی دارند مدارکی که بر اساس قانون نیاز به ثبت آگهی مفقودی برای صدورالمثنی دارند به گزارش سایت آگی مفقودی،کارت سبز خودرو، سند مالکیت خودرو،سند کمپانی، بیمه خودرو، جواز اسلحه، مدارک تحصیلی و دانشکاهی، جواز کسب، گذرنامه (پاسپورت)، کارت شناسایی، پروانه پزشکی، پروانه وکالت، کارت دانشجویی، مدارک مالکیتی و مدارکی مانند فاکتور بدنه خودرو و …که دارای ارزش ذاتی میباشند. روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت […]

ادامه مطلب

مراحل تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی

به گزارش روزنامه اتحاد ملت؛همانطور که می دانیم گاهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول بدون سند رسمی صورت می پذیرد. در سال ۱۳۹۰ قانونی با عنوان ” قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی” تصویب شده است که در مقاله زیر مختصرا به آن می پردازیم. تعیین تکلیف وضعیت […]

ادامه مطلب