روزنامه اتحاد ملت

شناسنامه روزنامه اتحاد ملت

اتحاد ملت، روزنامه خصوصی صبح ایران است که از سال ۱۳۹۶در ایران که به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی پویا وکیلی به انتشار می‌رسد.

اولین شماره روزنامه اتحاد ملت در سال ۱۳۹۶  در تاریخ ۱۲ آبان  منتشر گردید.

 

شناسنامه روزنامه اتحاد ملت

این روزنامه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی و با گستره سراسری منتشر می‌شود.

روزنامه اتحاد ملت رسالت خود را در اتحاد و یگانگی می‌بیند. گردانندگان این روزنامه بر این باور اند که جهان پر از فراوانی و نعمت است و اساساً خالق هستی، این جهان را بر پایه فراوانی بنا نهاده‌است. بگونه ای  هر چه  در جامعه نشر داده شود بر همان جنس اتفاقات افزوده خواهد شد.

این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا (مولانا)

گردانندگان این روزنامه نیز بر این باورند که پوشش خبرهای منفی ائم از قتل، جنایت، جنگ تنها می‌تواند جامعه را نا امن تر و آرامش را از مردم دورتر کند.

بر همین اساس نگاهی متفاوت در عرصه مطبوعات دارند . این رسانه در پوشش اخباری که باعث تفرقه و جدایی بین انسانها باشد دوری میکند و رسالتش را گام نهادن در مسیر صلح و اتحاد می داند.

این اولین روزنامه ای است که با چنین رویکردی وارد فضای رسانه ای کشور شده‌است.ضمنا روزنامه صبح ایران اتحاد ملت هیچ گونه وابستگی سیاسی با احزاب و گروههای سیاسی و جناحی ندارد.