Warning: Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/etehadem/public_html/wp-content/themes/EttehadMellat/header.php on line 57
روزنامه اتحاد ملت

شناسنامه روزنامه اتحاد ملت

اتحاد ملت، روزنامه خصوصی صبح ایران است که از سال ۱۳۹۶در ایران که به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی پویا وکیلی به انتشار می‌رسد.

روزنامه اتحاد ملت در سال ۱۳۹۶ بنیان گزاری شد و اولین شماره روزنامه اتحاد ملت در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶ منتشر گردیده‌است.

این روزنامه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی و با گستره سراسری منتشر می‌شود. روزنامه اتحاد ملت رسالت خود را در اتحاد و یگانگی می‌بیند. گردانندگان این روزنامه بر این باور اند که جهان پر از فراوانی و نعمت است و اساساً خالق هستی، این جهان را بر پایه فراوانی بنا نهاده‌است و روزنامه اتحاد ملت بر این امر تأکید دارد که هر چه را در جامعه نشر دهند همان به جامعه بازمی‌گردد پس چه بهتر همیشه اخبار امیدوارنه ای را به جامعه مخابره کنند.

گردانندگان این روزنامه نیز بر این باورند که پوشش خبرهای منفی ائم از قتل، جنایت، جنگ تنها می‌تواند جامعه را ناامن تر و همین‌طور تأثیر مستقیمی بر روان افراد آن جامعه بگذارد و بر همین اساس نگاهشان نسبت به مابقی رسانه‌ها در رساندن اخبار متفاوت است و همین‌طور رسالتشان را در پوشش خبرهایی که بوی عشق و امید و اتحاد می‌دهد می‌دانند و در راستای تحقق جامعه ای امن و آرام در تلاشند. بر همین اساس بیشتر اخبار این روزنامه به گونه ای است که هر خواننده ای صبح خود را با خبرهای خوب و امیدوار کننده آغاز می‌کند؛ و شاید این رسانه اولین روزنامه ای است که با چنین رویکردی وارد فضای رسانه ای کشور شده‌است.