روزنامه اتحاد ملت

کلام نکته کلیدی یک انتخاب شایسته_ بقلم پویا وکیلی

کلام نکته کلیدی یک انتخاب اصلح
پویا وکیلی
در سرمقاله قبل با عنوان باورهای “سازنده و جامعه پیشرو” بصورت کلی موضوعات باورهای سازنده و باورهای مخرب را شرح دادم. حال میخواهم نمونه هایی از باورهای غیر سازنده ای که باعث اختلال در تصمیم گیرهای صحیح برای یک جامعه پیشرو می شود را به اختصار عنوان کنم.
پیشتر گفتم که باور یک فرد سرنوشت آن فرد را رقم میزند و باور غالب هر جامعه سرنوشت آن جامعه را.
از کجا باید دریافت که چه افرادی باورهای غیر سازنده دارند؟ و چگونه این افراد را شناسایی کنیم؟ انتخاب افرادی که باورهای غیرسازنده دارند از دوبخش می تواند جامعه را تهدید کند: یکی اینکه در تصمیم سازیهای که براساس این باور مخرب انجام میگیرد و دوم باورهای غیر سازنده آن به جامعه انتقال داده میشود و به شکل جمعی این باورها بر زندگی تک تک افراد تاثیر می گذارد چرا که همانطور که قبلا هم اشاره کردیم اغلب گفتار و رفتار از خواص به عوام صورت میگیرد.
مسلما” از گفتار و رفتار هر فرد می تواند تا حدودی به باورهایش رسید.
حاجت به گفتن نیست که هر کلامی که آرامش در آن نهفته نباشد می تواند از باورهای غیرسازنده نشات بگیرد چرا که با وجود آن بخش فناناپذیر در هماهنگی نیست و به همین سبب هر آنچه که ما را از خویشتن واقعی دور می کند به همان اندازه از آرامش هم دور خواهد کرد.
اساسا” کلامی که از سر حسادت باشد نمیتواند حامل آرامش باشد و کلامی که از جایگاه غرور بلند شود حتما” نمیتواند ازیک باور سازنده نشات گرفته باشد. کلامی که بوی خشونت بدهد مسلما” از یک باور بیمار نشات گرفته است. توصیف زیبای مولانا در اینجا موضوع را بهتر روشن می کند:
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز ** در سخن گفتن بیاید چون پیاز
اصولا باورهایی که با اصل منشا یکی نباشد و در ساز جدایی بدمد بیش از اینکه در روند بهبود جامعه موثر نیست بلکه بسیار خطرناک و مهلک خواهد بود.
کلامی که نگرانی و ترس را به جامعه القا می کند با مفهوم ایمان بیگانه است.
کلامی که به دنبال جلب توجه دیگران است خود در اسارت است و کسی که خود از نفس خویش آزاد نیست نمی تواند حامل آزادی برای دیگران باشد.
رفتارهای پرخاش گرایانه از باورهای پرخاش گرایانه نشات میگیرد و چیزی که به جامعه ارسال می کند پرخاش و نا امنی است.
پس باید بین کلام وحدت بخش و نفاق آمیز تفاوت قائل بود و خواستگاه این دو را دریابیم و مهمتر اینکه تاثیرات این دو کلام که هر کدام از باورهای متفاوتی برخواسته است را درک کنیم و انگاه تصمیم بگیریم.
بنابر این “کلام” نکته کلیدی است برای یک انتخاب اصلح.
در بخش بعدی باورهای غیرسازنده دیگر ی را عنوان خواهیم کرد.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha