روزنامه اتحاد ملت

چاپ فوری آگهی انحصار وراثت در روزنامه کثیرالانتشار استان اصفهان

انحصار وراثت :

انحصار وراثت به پروسه‌ای بعد از فوت متوفی گفته می‌شود که بر طبق لیست اموال، تعداد وراث، نسبت آنها با متوفی و وصیت نامه ایشان، اموال متوفی بین وراث تقسیم می‌شود. برای انجام این امور باید ابتدا گواهی انحصار وراثت را دریافت کرد،در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت

این موضوع تحت عنوان آگهی حصر وراثت باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ گردد. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.

مراحل انحصار وراثت چگونه هست؟

 

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست گواهی انحصار وراثت کافی است.

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»

هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.

چاپ اگهی  حصر وراثت در روزنامه کثیرالانتشار 

 در این مرحله دادگاه به هزینه خود وراث آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌کند تا در صورتی که وراث دیگر وجود داشت به دادگاه مراجعه کند. دلیل دیگر چاپ آگهی این است که در صورتی که متوفی در زمان فوت ورثه‌ای نداشته باشد اموال ایشان به خزانه دولت می‌رود.

البته این چاپ آگهی به شرایطی بستگی دارد. برای مثال اگر اموال شخص کمتر از مبلغی بود دیگر آگهی چاپ نمی‌شود. اگر متوفی در روستا زندگی می‌کردند به جای چاپ آگهی انحصار وراثت در روزنامه، آگهی را در محل دید تمامی افراد روستا قرار می‌دهند تا در صورت وجود ورثه دیگر به دادگاه مراجعه کند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

آقای … دارای شناسنامه شماره … به شرح دادخواست به کلاسه … از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان … به شناسنامه شماره … در تاریخ    …  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:

  • آقای … نام پدر: …   تاریخ تولد: …شماره شناسنامه: … شماره ملی: … برادر متوفیه

  • آقای … نام پدر: …   تاریخ تولد: … شماره شناسنامه: ..شماره ملی: … برادر متوفیه

  • آقای …نام پدر: …  تاریخ تولد: …شماره شناسنامه: …شماره ملی: …. خواهر متوفیه

و جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک پس از انجام تشریفات قانونی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چناچه کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه سری و رسمی در اختیار دارد ظرف مدت یک ماه ارائه نماید. در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و دیگر اعتراضی قبال رسیدگی نخواهد بود.

شعبه … شورای حل اختلاف شهرستان…

روزنامه اتحاد ملت به عنوان کم هزینه ترین روزنامه کثیرالانتشار نسبت به انتشار آگهی های حصروراثت در سراسر ایران آماده خدمات دهی به هموطنان عزیزمان است

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستره سراسری این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان فراهم آورده است که با یک تماس تلفنی یا به صورت آنلاین در سایت  آگهی خودتان را در این روزنامه منتشر نمایید. شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی  و راهنمایی شما عزیزان هستند.ضمنا در ساعات غیر اداره به صورت ۲۴ ساعته از طریق واتساپ  و  سامانه ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشارمی توانید با همکاران ما نیز در ارتباط باشید.

پذیرش چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشاراتحاد ملت

سامانه ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷

۰۲۱۸۸۳۹۶۱۴۹

۰۲۱۸۸۳۹۱۴۲۱

۰۲۱۸۸۳۹۰۱۳۶

۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳

۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰

 

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

ماندانا

چهارشنبه , ۲۸ تیر ۱۴۰۲

وقتتون بخیر، من در ایران زندگی نمیکنم و دسترسی به روزنامه را ندارم. من چطور می‌توانم مطلع بشم آیا یه شخص در اصفهان آگهی حصر وراث انجام داده یا نه؟ اگه بتونید کمکم کنید خیلی ممنون میشم. شخصی که فوت کردند اسمشون ب..ر.. فرزند هرمز است. یک دنیا سپاس

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha