روزنامه اتحاد ملت

پیام آور صلح,دوستی و امید باشیم/پویا وکیلی

روزنامه اتحاد ملت با مشی اتحاد و یگانگی در سال ۹۶ کار خود را آغاز کرد. در این مدت بدون وابستگی به حزب و جناحی و حتی فرد خاصی سعی مان بر آن بود پیام آور صلح و دوستی و امید در جامعه باشیم. هر چندکه شکستن قالب هایی که در گذشته برای رسانه شکل گرفته است یک شبه ایجاد نشده که در زمانی محدود، رسانه ای بتواند پارادایم جدیدی را برای خویش تعریف کند.ولی در همین مدت اندک سعی بر آن بوده با ایجاد ستونی در صفحه آخر روزنامه اتحاد ملت به عنوان “افکار پویا” مطالبی را که باور داریم می تواند تاثیر بسزایی در زندگی افراد داشته باشد را قرار داده ایم و همینطور یادداشت هایی ائم از پیام های کائناتی و موضوعات دیگر که نتیجه آن اطلاع از قوانین کائناتی بوده است را ذکر کرده ایم به امید آنکه این مطالب، روزنه ای کوچکی را در زندگی ولو یک نفر ایجاد کند. ما نیز بر این باوربوده ایم که رسالت یک رسانه فراتر از پوشش اخباری ائم از جنگ،قتل،جنایت و … است.اطلاع از اینکه اتفاقات ناگوار در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما وجود دارد نمی تواند به عنوان یک شیوه ای باشد که امید را در جامعه نگه دارد بلکه این نوع نگرش می تواند ویران کننده نیز باشد.
چرا که هر چه را در جامع بیشتر بازتاب دهیم خواه مثبت باشد و خواه منفی در هر دو صورت ما با بازتاب آن باعث گسترش آن اتفاق در جامعه خواهیم بود.
این جهان کوهست و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
(مولوی)
هر تیتر منفی می تواند در زندگی خواننده آن نیز تاثیرگذار باشد.سعی شده است هیچ خواننده روزنامه اتحاد ملت، روزش را با خواندن تیتر منفی آغاز نکند.هر چند از اینکه بخواهیم سیاهی را سفید و عجوزه ای را نوعروس جلوه دهیم نیز دوری گزیده ایم.
بر همین اساس سعی ما براین بوده که اگر از این فرصتی که خالق مهربان از طریق روزنامه اتحاد ملت در اختیار ما قرار داده است نتوانیم حامل پیام های امید بخش باشیم حداقل در جهت ناامیدی نیز قدمی بر نداشته باشیم و اساسا گام نهادن در جهت مایوس کردن دیگران را گناه نابخشودنی برای خود می دانیم.چرا که شیطان وعده فقر می دهد تا که انسان را از فروانی ها دور کند.
بنابر این در یادداشت های آتی در حد مقدورات خویش از اینکه باور و تفکر تا چه اندازه می تواند در سرنوشت ما دخیل باشند خواهیم پرداخت.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha