روزنامه اتحاد ملت

مراحل دریافت سندمالکیت المثنی

چه مراحلی را برای دریافت سند ملک المثنی باید طی کرد

 

یکی از بدترین اتفاقاتی که امکان دارد بر هر شخصی رخ دهد، گم کردن مدارک است. این مدارک می‌تواند از کارت ملی و شناسنامه باشد تا سند یک خانه یا مغازه. گاهی اوقات حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل و آتش‌سوزی باعث از بین رفتن و یا گم شدن اصل مدرک می‌شود. یکی از مدارکی که گم شدن آن سبب ایجاد دردسر می‌شود از بین رفتن سند ملک است. اما مراحل دریافت و گرفتن سند ملک المثی چیست؟

به همین دلیل قانون‌گذار پیش‌بینی لازم برای صدور مجدد سند و گرفتن سند المثی را دیده است. این قانون در بهمن سال ۱۳۵۳ تصویب شده است. ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک در مورد مفقود شدن یا گم شدن و یا از بین رفتن سند ملک است. در این مقاله توضیحات کاملی در مورد مراحل دریافت سند ملک المثی گفته شده است.

ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک برای دریافت و گرفتن سند ملک المثی

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای (که نمونه آن را سازمان ثیت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید.

اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند.

در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند.

پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در  روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی کند.

در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی مالکیت خواهد نمود.

در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می‌بایست المثنی صادر گردد. سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.

برای درج در روزنامه کثیرالانتشار فقط با یک تماس می توانید این کار را انجام دهید.

سفارش و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت

۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷ و ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳

پیگیری آگهی های ثبتی
۰۲۱۸۶۰۵۴۱۱۸

سازمان شهرستانها

۰۲۱۸۶۰۵۲۳۹۰

مدیریت

۰۲۱۸۸۳۹۶۱۴۹

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha