روزنامه اتحاد ملت

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

لزوم ارتباط با خریداران خارجی زعفران از کانال بورس کالا

بازارهای هدف صادراتی به پایداری و شفافیت اهمیت زیادی م یدهند و تنها با فروشندگانی کار م یکنند که این دو ویژگی مهم را دارا باشند تا از تامین محصول مورد نظرشان در فواصل مختلف اطمینان پیدا کنند. بورس کالا این امکان را فراهم م یکند که با ایجاد نظام شفاف عرضه و تقاضا و تبعیت قیم تها از این نظام به همراه عرضه مستمر، اعتمادها به محصول ایرانی جلب شود.

به گزارش اتحاد ملت به نقل از ایلنا، مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق گفت: پیش از عرضه زعفران در بورس ملاحظه می شد که چگونه دلال بازی برای این محصول صادارتی بازار سیاه ایجاد می کرد و در عین حال که هیچ شفافیتی در بازار وجود نداشت، کشاورزان به حق واقعی خود نیز نمیرسیدند. همه فعالان بازار که عرضه زعفران در بورس، اتفاقات و نوسانات آن را با جزئیات پیگیری کرد هاند، به خوبی ملاحظه م یکنند که یک نظام شفاف چگونه توانست عرضه و تقاضا و حتی قیمت این محصول استراتژیک را به نظم و سیاقی مشخص درآورد. باید بر این نکته تاکید کرد که برای حفظ بازار همچنان ثبات رویه را در دستور کار قرار دهیم. از آنجا که زعفران کالایی صادراتی است، با پایداری این بازار ثابت می توان برای بازارهای صادراتی نیز برنام هریزی دقیق‌تری داشت. بازارهای هدف به پایداری و شفافیت اعتقاد دارند و به این ترتیب می توان با برقراری نظامی شفاف، برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازارهای صادارتی داشت. ما باید ارتباطمان را با فروشندگان جهانی از طریق بورس کالا ادامه دهیم، در این صورت نوسانات و اتفاقات حاشیه ای نخواهند توانست در قیمت گذاری ما در عرصه جهانی خللی ایجاد کنند.

به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، ایران تولیدکننده اصلی زعفران است و اگر با همین روال و قیمت‌گذاری در بورس کالا پیش برویم، تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد. اگر ثبات رویه را ادامه دهیم، می تواند این اعتماد را به وجود آورد که در بلندمدت قیمت و برند زعفران را کامل در دست خود بگیریم.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha