روزنامه اتحاد ملت

لاریجانی : ترقی مکران آینده ایران را تغییر میدهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترقی مکران آینده ایران را تغییر م یدهد، گفت: مقاممعظم رهبری در سیاس تهای کلی نظام منطقه مکران را مورد توجه قرار داد هاند و این یک موضوع و آیند هنگری برای رشد و ترقی ایران محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در شورای اداری جاسک و شهرستا نهای شرق استان هرمزگان با بیان اینکه هدف از این سفرها شنیدن صحبت مردم و مسئولان است، افزود: بسیاری از مشکلات مطروح شده قاب لحل است و نمایندگان شما فعالانه در مجلس پیگیر کار هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید نسبت به آینده مکران ناامید بود، چرا که توجه جدی به این منطقه وجود دارد و حضور فعالانه نیروی دریایی ارتش نشان دهنده اهمیت منطقه است و انصافاً حضور آنها  باعث جهش و توسعه خدمات خواهد شد.

وی با اشاره به طرح های مهمی که در منطقه مکران در حال انجام است، تصریح کرد: اینکه بزرگ ترین پایانه نفتی کشور در این منطقه در حال ایجاد شدن است، بسیار مهم و نشانه خوبی است. همچنین فعالیت ستاد اجرایی که با محدودیت های قانونی کمتری نسبت به بخش دولتی مواجه است بسیار مؤثر و پراهمیت است.

لاریجانی افزود: من شخصاً با برخی کشورهای دوست و همکار مذاکرات مؤثر و راهبردی را برای افزایش حجم سرمایه گذاری داشتم و در خصوص نگرانی که نمایندگان شهرستان برای بیمارستان جاسک داشتند نیز حتماً با وزیر بهداشت موضوع را در میان خواهم گذاشت. همچنین بازسازی مدارس و توسعه زیرساختهای حمل ونقل و ارتباطی نیز برای ما مهم است و ما م یخواهیم مردم اینجا آرامش روحی خوبی داشته باشند، ضمن آنکه از بخش های نظامی میخواهم تا جایی که امکان دارد با فعالان گردشگری و میراث فرهنگی همکاری کنند تا برخی از آثار که جاذبه گردشگری استان که در منطقه نظامی قرار گرفته، برای توریست ها قابل استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد جاسک در مجلس به تصیب رسیده و مسیر اصلی آن که تدوین قانون برای ایجاد این منطقه است طی شده است. همچنین در مورد گمرک و مبادلات مرزی نیز موافق گسترش آن هستیم، اما باید توجه کرد که شروط و چارچو بهایی برای آن تبیین شود، ما نم یخواهیم کسانی که در اینجا زندگی میکنند، از ظرفی تهای بومی ب یبهره باشند، اما اصول اقتصادی باید در نظر گرفته شود و هم منطقه و هم کشور از این ظرفی تها بهر همند شوند و در توجه به مردم بومی نیز رشد متوازن باید در نظر گرفته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبتهای خود در شورای اداری شهرستانهای شرق استان هرمزگان و سواحل مکران بیان کرد: استقرار دبیرخانه ستاد توسعه مکران از نکاتی بود که همه نمایندگان متفق القول به آن اشاره داشتند، اما باید توجه کرد که برخی پیگیر یها نیاز به حضور در مرکز و پایتخت دارد. لاریجانی با مثبت ارزیابی کردن ایجاد دبیرخان های در جاسک افزود: باید پذیرفت که مرکز استقرار اصلی باید در پایتخت باشد، چرا که پیشبرد اینگونه پروژه ها به سادگی رخ نمیدهد و شاید نیاز باشد ساختار دبیرخانه نیز تقویت شود.

وی در خصوص خطوط هوایی و توسعه فرودگاه خارک هم گفت: نمایندگان گلایه های از نبود پرواز در فرودگاه علیرغم افتتاح آن داشتند که البته گلای های بجا است، اما با توجه به اینکه اغلب شرکتهای هواپیمایی به شکل خصوصی اداره م یشوند، منافع اقتصادی آ نها باید تأمین شود و اگر قولی که استاندار در مورد تأمین هزینه صندلیهای خالی احتمالی پروازها به خارک را دادند، پابرجا باشد، مشکل فرودگاه بدون پرواز منطقه قابل حل است و من از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوع را دنبال می کنم.

وی افزود: نکته دیگری که دلسوزان، نمایندگان مجلس و نمایندگان مناطق شرقی استان مطرح کردند، استفاده از ظرفیت صاح بنظران منطقه در امور است و من این اشکال را وارد م یدانم که کمتر از نخبگان منطق های در کشور استفاده م یشود و باید به این موضوع توجه شود، همچنین در مورد صادرات میوه که آقای ذوالقدر به آن اشاره کردند، باید عرض کنم که صادرات میوه هم ممانعت خاصی برایش وجود ندارد، اما باید نیازهای داخلی هم تأمین شود و توجه کرد در شرایط تحریم، وضع با شرایط خارج از تحریم متفاوت است و باید توجه داشته باشیم که باید مشکلات را با همکاری یکدیگر حل کنیم، هما نطور که بودجه در شرایط تحریم شکل متفاو تتری نسبت به شرایط غیرتحریمی دارد؛ بقیه امور نیز همین حال را دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبتهای خود با تأکید بر تقویت اتحاد بین شیعیان و اهل تسنن گفت: یکی از نکات خوب منطقه زندگی آرام و دوستانه شیعیان در کنار اهل تسنن است و این از نکات کلیدی کشور و مورد تأکید امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب بود و این وحدت نباید تحت هیچ شرایطی
تخریب شود.

وی تصریح کرد: برخی کشورهای دون پایه منطقه دائم به دنبال پمپاژ سوءتفاهم و ایجاد اختلاف هستند که نباید فریب آ نها را خورد، چرا که اگر شرایط وفاق بین فِرَق مختلف فراهم باشد، آبادانی و امید در کشور شکل م یگیرد.

لاریجانی تصریح کرد: استقرار دولت الکترونیک نیز در این منطقه و در سراسر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و با ایجاد زیرساخ تهای این بخش، دیگر فاصله مرکز استان با شهرستا نهای مختلف موجب سرگردانی و رفت و آمدهای متعدد مردم نمیشود و در جلسات سران قوا نیز به این نکته تأکید شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم، ریش سفیدان، مسئولان و دانشگاهیان گفت: باید رویکرد به سمت آمادگی برای ایجاد توسعه در آینده باشد و مردم بومی باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند و با توسعه مهار تهای خود از نظر فنی و حرف های نیازهای رشد استان را تأمین نماید تا دیگر مجبور نباشیم برای امور فنی و توسع های از شهرها و استا نهای دیگر دور و نزدیک نیروی حرف های وارد کنیم و دانشگا هها نیز باید متناسب با همین نیازها نیرو تربیت کنند.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha