روزنامه اتحاد ملت

فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل/ مناقصه عمومی یک  مرحله ای –نوبت اول

دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران، بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل را طی فراخوانی در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت به مناقصه گذاشت. متن فراخوان به شرح زیر است:

مناقصه عمومی یک  مرحله ای نوبت اول

فراخوان بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل

اگهی مناقصه

دهیاری جعفرآباد جنگل شهرستان تهران در نظر دارد پروژه بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل شماره مناقصه ۲۰۰۲۰۹۱۳۲۸۰۰۰۰۰۵را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قالب مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت و سوابق کاری مناسب دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول از  مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۸/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت  اسناد فراخوان به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نمایند.

شماره فراخوانموضوع مناقصهمبلغ برآورد اولیهتضمین شرکت در مناقصه
۲۰۰۲۰۹۱۳۲۸۰۰۰۰۰۵بهسازی و آسفالت معابر روستای جعفرآباد جنگل۵۹٫۳۸۷٫۲۷۳٫۳۶۷ریال۲٫۹۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ریال

۱- کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

۲- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از صورتهای مشروحه زیر به دهیاری تسلیم گردد .

الف- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب  ۱۰۰۰۱۳۲۲۰۲۹۹۴نزد بانک پست بانک بنام دهیاری جعفر آباد جنگل

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع دهیاری جعفرآبادجنگل از بانکهای استان تهران

-تاریخ انتشار فراخوان: ۲۳/۱۰/۱۴۰۲

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۲۸/۱۰/۱۴۰۲

-مهلت ارسال پیشنهادات: ۰۸/۱۱/۱۴۰۲

-زمان بازگشایی پاکت ها: ۰۸/۱۱/۱۴۰۲

آدرس : تهران – آیت الله سعیدی – انتهای شهرک صنعتی چهاردانگه – روستای جعفرآباد جنگل کوچه مسجد پلاک ۵ تلفن تماس : ۰۲۱۵۵۲۷۳۷۳۰ – ۰۹۱۹۸۱۲۹۶۴۴

                                                                            سید مجتبی حسینی- دهیار جعفرآباد جنگل

 

 

 

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستره سراسری این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان و سازمانها ، شهرداریها، دهیاری ها،شرکتهای خصوصی و دولتی،سازمان ها فراهم آورده است تا با یک تماس تلفنی یا به صورت آنلاین به آدرس  https://agahirozname.ir/ اگهی مزایده، مناقصه، مفقودی، ثبتی و…  را با کم ترین هزینه در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت منتشر کنند.

شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی شبانه روزی جهت راهنمایی شما عزیزان است.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha