روزنامه اتحاد ملت

ذهن خلق می کند و شکل می بخشد/ پویا وکیلی

ذهن خلق میکند و شکل می بخشد. ذهن علاوه برا آنکه بر سرنوشت انسان بر جسم هم تاثیر می گذارد.البته ذهن را اگر بخواهیم در دو بخش خود آگاه و ناخودگاه بررسی کنیم شاید اینگونه بتوان آن دو را شرح داد:ذهن خودآگاه همان ذهنی است که استدلال می کند. ناگفته نماند که قدرت این ذهن در برابر ذهن ناخودگاه بسیار کم و ناچیز است.به بیانی دیگر اکثر تصمیماتی که گرفته می شود از طریق ذهن یا ضمیر ناخودآگاه است.ذهن خودآگاه نیز دروازه ای است برای قبول یا رد هر باوری برای ورود به ضمیر ناخودآگاه.فرد در هنگام تولد و تا مدتها طول میکشد تا ذهن آگاهش بصورت کامل شکل بگیرید. بگونه ای که هر آنگه را که میبیند و می شنوید بدون هیچ استدلالی می پذیرد و به عنوان یک باور در ذهن ناخودآگاهش وارد می شود.بنابراین می بایست بدانیم که در دوران نوزادی و کودکی، شخصیت فرد که رابطه مستقیمی با سرنوشتش دارد تا حد بسیار زیادی شکل می گیرد.بنابراین ذهن ناخودآگاه همان زمینی است که هر بذری در آن کاشته شود از همان بذر برداشت می گردد.اینکه چگونه افکار و باورها در ذهن ناخوداگاه شکل می گیرند در یادداشت های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha