روزنامه اتحاد ملت

تست عزت نفس

بدون اغراق می توان گفت که “عزت نفس” مهره گم شده جهان مدرن امروز است. هر چند که انسان امروز در زمینه های تکنولوژی و علوم سخت، دستاوردهای بسیاری داشته است و همین امر تا حد زیادی رفاه را به ارمغان آورده است ولی در سوی دیگر آرامش و شادزیستن تا حد زیادی کم رنگ تر شده است بگونه ای که رفاه را نمی توان هم سطح و هم معنی با آرامش و شادکامی دانست.و صد البته که رفاه و آرامش نیز در تضاد با همدیگر نیز نیستند. آرامش و شاد زیستن بگونه ای رابطه مستقیمی با رضایت از خود دارد.

شناخت نسبت به خود و تصویری که یک فرد نسبت به خویشتن دارد نیز بیشترین تایثر را بر کیفیت زندگیش می گذارد.

هر چه انسان خویشتن پذیری و رضایتمندی نسبت به خود داشته باشد  لیاقت و عزت نفس را در خود بیش تر احساس می کند و زندگی برایش معنادار تر جلوه می کند. و برای رشد و تعالی خویش فعال تر می شود.
تست زیر تا حدی آن تصویر ذهنی که از خود را دارید برای تان نمایان می کند . اگرچه این تست می تواند بگوید سطح خود ارزشمندی شما تا چه حد است ولی نگران نتیجه آن نباشید چرا که غالبا همه انسان ها بدلیل تصورات غلطی که در مورد خود پذیرفته اند در سطح پایینی از خود ارزشمندی و عزت نفس قرار دارند اما می توانند این تصویر از پیش تعیین شده را کنار بگذارند و تصویر جدیدی از خود را در ذهن خویش و به تبع آن در جهان بیرونی به نمایش بگذارند.

دوره عزت نفس مقدماتی و پیشرفته که توسط یکی از بهترین اساتید در حوزه توسعه فردی است می تواند راهی نو و جدید را برای شما رقم بزند. این دوره توسط جناب آقای پویا وکیلی تدریس می شود که سالهاست در این حوزه مشغول به فعالیت می باشند.

 

تست عزت نفس

واقعاً چه تصوری از خود دارید؟به طور کلی عزت نفس یعنی میزان ارزشی که برای خودتان قائل هستید.اگر از آنچه تاکنون به دست آورده اید و قدرتی که دارید آگاه باشید به آسانیمیتوانید از آنچه که هستید راضی و خشنود باشید.احساس خودارزشمندی به سادگی جای خود را با احساس حقارت عوضخواهد کرد و در آن صورت میتوانید احساسات خود را بیان کرده و آنچه را کهمی خواهید درخواست کنید.تست عزت نفسواقعا د رمورد خود چگونه فکر میکنید؟ پاسخهای شما به این تست همه چیز را آشکارخواهد کرد. لطفاً یک تیک کنار جوابهایی که به حس و حالتان نزدیکتر استبگذارید.
۱- آیا در باره آنچه که دیگران در مورد شما تصور میکنند نگران هستید؟
الف) بله این مسئله من را بسیار مضطرب میکند
ب) هرگز
ج) نه خیلی زیاد
۲- آیا نسبت به اطرافیانتان احساس ناراحتی و یا شرمساری میکنید؟
الف) بله فهمیدم خیلی سخت است که خودم باشم
ب) چی؟
ج) فقط وقتی فکر میکنم در مورد من قضاوت میکنند احساس ناخوشایندی پیدا میکنم
۳-آیا هر بار به خاطر ترس از شکست از انجام کارهایی که واقعاً دوست دارید، باز می مانید؟
الف) بله همیشه
ب) به هر حال من آن کار را ادامه خواهم داد.
ج) گاهی اوقات
۴- آیا به راحتی دوست پیدا میکنید؟
الف) خیر من در دوست یابی مشکل دارم چون بعضیها رفتار دوستانه ای با من ندارند.
ب) بله من یک دوجین دوست دارم.
ج) من میتوانم با افرادی که به آنها علاقه مند هستم رابطه ای دوستانه برقرار کنم.
۵-وقتی فردی با شما درگیر شده و از شما انتقاد میکند چه احساسی پیدا میکنید؟
الف) احساس تنفر پیدا میکنم این مسئله در من حس درماندگی و بی ارزشی را به وجودمی آورد.
ب) صرفاً گوش میدهم اما صحبتهای آنها را تأیید نمیکنم
ج) بصورت غیر مستقیم واکنش نشان می دهم.
۶- آیا جلب رضایت و موافقت دیگران برایتان مهم است و از این کار احساس خوبی پیدامیکنید؟
الف) هر کاری میکنم همه را از خودم راضی نگه دارم
ب) خوشحال می شوم ولی وابسته به رضایت آنها نیستم
ج) دوست دارم افرادی که با من صمیمی،اند تصور خوبی در مورد من داشته باشند.
۷-وقتی فردی شما را مسخره کرده دست میاندازد و اذیت میکند چه رفتاری میکنید؟
الف) ظاهراً وانمود میکنم که اصلاً چنین چیزی روی نداده اما از درون واقعاً عصبی وناراحت میشوم.
ب )این کار را به حساب جهالت و نا آگاهی شان می گذارم و توجهی نمی کنم
(ج) در مقابلشان قاطع می ایستم و به آنها میگویم که بروند و گم شوند.
۸_آیا از آشنایی و ملاقات با افراد جدید لذت میبرید؟
الف) این کار من را دچار وحشت میکند به همین خاطر سعی در اجتناب از چنینموقعیتهایی دارم.
ب) عاشق چنین موقعیتهایی هستم
ج) بله، معمولاً
۹- آیا فکر میکنید دیگران از شما بهتر یا خوشبخت تر هستند؟
الف)قطعاً همین طور است.
ب) واقعاً چنین تصوری ندارم
ج) گاهی اوقات
۱۰- آیا فکر میکنید کمتر از دیگران به خودتان اعتماد دارید؟
الف) بله میدانم که همین طور است.
ب) خیر
(ج) تنها در بعضی موقعیتها دارای چنین حسی میشوم.
۱۱ – آیا میتوانید در یک موقعیت بحث برانگیز حرف خود را به کرسی بنشانید؟
الف) خیر چون من مخالفت با دیگران را دوست ندارم.
ب) بله من همیشه این کار را میکنم
(ج) اگر قدرت کافی داشته باشم میتوانم این کار را بکنم
۱۲-آیا میتوانید درباره احساستان با مردم حرف بزنید؟
الف) فکر نمیکنم کسی در این مورد علاقه مند باشد.
ب) من همیشه در مورد احساساتم با دیگران حرف میزنم
ج) با بعضیها میتوانم در این باب صحبت کنم.
۱۳ – آیا فکر میکنید سزاوار عشق و احترام هستید؟
الف) آرزوی من این است که سزاوار آن باشم اما مطمئن نیستم بتوانم آن را به دست آورم
.ب) مطمئنم که سزاوارم
ج) فکر میکنم که سزاوار باشم
۱۴ – چه احساسی در مورد صحبت کردن یا رفتار کردن در جمع دارید؟
الف) از خودم یک آدم احمق در ذهنم میسازم
ب) عاشق این کارم
(ج) مضطرب میشوم ولی اگر مجبور بشوم این کار را میکنم.
۱۵ – در مورد ظاهر فیزیکی اتان چه احساسی دارید؟
الف) فقط دوست دارم متفاوت به نظر برسم این ،مو ،بینی وزن ،پاها پوست و قد من است.
ب) از همه جای بدنم راضی ام خالهای گوشتی و سایر چیرها، بدنم از مـن بـه خـوبیمحافظت میکند
ج) از فیزیک و ظاهر خودم ،راضی ام هر چند چیزهایی در بدنم هست که بدم نمی آمدمی توانستم آنها را عوض کنم.
۱۶ – آیا در مورد آنچه میخواهید انجام بدهید یا آنچه به زبان می آورید احساس بدی پیدامیکنید؟
الف) بله حس میکنم حرفی که میزنم یا کاری که میکنم درست نیست.
ب) خیر
ج در بعضی مواقع
۱۷ آیا توانایی پذیرش اشتباهتان را دارید؟
الف) خیر و معمولا مقصر کس دیگری است و در درون هم با خود در جنگم
ب) بله ولی حس بدی نسبت به خود نخواهم داشت
ج) گاهی اوقات ولی حس بدی نسبت به خود خواهم داشت
۱۸ – آیا از همینکه هستید لذت میبرید؟
الف) نه، غالباً آرزو میکردم که ای کاش کس دیگری بودم
ب) بله
ج)  بیشتر اوقات
۱۹ آیا میتوانید خود را برای انجام کاری برانگیخته کنید؟
الف) خیر همیشه فکر میکنم هیچ عامل مهمی برای انگیخته شدن وجود ندارد.
ب)در بیشتر اوقات 
ج) بستگی دارد
۲۰ آیا به دست آوردهای روزانه اتان افتخار میکنید؟
الف) چه دست آوردهایی؟!
ب من به همینی که هستم افتخار میکنم ربطی به دستاورد ندارد
ج)اگه دستاوردی داشته بله 

نحوه نمره گذاری تست

لطفا به متن سؤالها ،برگردید ببینید چه تعدادی از ،الف، ب، ج را انتخابکرده اید.
این یک ازمون بیست سؤالی است و احتمالاً شما هم مجموعه ای ازهر سه گزینه را انتخاب کرده اید گرچه شاید تعداد بیشتری از یکی ازگزینه های الف یا ب یا ج را برگزیده اید اما با این حال تست فوق تا حدیمیتواند بیانگر نوع و شیوۀ نگاهی که به خود دارید باشد.
اگر تعداد بیشتری الف را انتخاب کرده اید ۱۲ یا بیشتر نشان میدهد که خیلیبه خودتان سخت میگیرید وقتی تصویر ذهنی خود را اصلاح کنید احساسبهتری پیدا خواهید کرد. اگر تعداد بیشتری ب را انتخاب کرده اید ۱۲ یا بیشتر بیانگر آن است که تصوربسیار مثبتی از خود دارید .اگر تعداد بیشتری ج را انتخاب کرده اید ۱۲ تا یا بیشتر نشان میدهد که هرچند احساس واقعاً خوبی در مورد خویش دارید با این حال به خود خیلی هممطمئن نیستید.
به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha