Warning: Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/etehadem/public_html/wp-content/themes/EttehadMellat/header.php on line 57
روزنامه اتحاد ملت

در پی مستند جنجالی درباره آیت‌اله هاشمی

تخریب بعداز مرگ با ترفند “هاشمی زنده است”

یاسر هاشمی: ساخت این مستند از سوی ارگانهای خاص به صورت سفارشی ساخته شده بود که بیشتر در جهت تخریب آیت ا… هاشمی بود، چرا که گفته شده این مستند جنبه انتقاد دارد اما چنین موضوعی را مشاهده نکردیم چرا که جنبه انتقادی نداشت.

متاسفانه صحنه ها، تصاویر و اطلاعات دروغ در این فیلم بسیار زیاد بود – عصر روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه مستندی با نام « هاشمی زنده است » در دانشگاه تهران به نمایش درآمد که خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در این مراسم دعوت شدند اما هیچ کدام از اعضا در این مراسم شرکت نکردند. این موضوع با بحث های بسیار زیادی همراه شد. یاسر هاشمی پسر کوچک آیت الله درباره این مستند م یگوید: «ساخت این مستند از سوی ارگا نهای خاص به صورت سفارشی ساخته شده بود که بیشتر در جهت تخریب آی تا… هاشمی بود، چرا که گفته شده این مستند جنبه انتقاد دارد اما چنین موضوعی را مشاهده نکردیم چرا که جنبه انتقادی نداشت. متاسفانه صحنه ها، تصاویر و اطلاعات دروغ در این فیلم بسیار زیاد بود که حتی پس از مدتی مشخص شد که این فیلم از وزارت ارشاد مجوز نگرفته است. از خانواده یعنی ما، دعوت کرده بودند که در مراسم پخش این مستند شرکت کنیم اما هنگامی که از محتوای این مستند باخبر شدیم در این مراسم حضور پیدا نکردیم و با پخش آن هم به مخالفت پرداختیم. »

محمد هاشمی: این مستند تخریب شخصیت آیت الله هاشمی و تمسخر کلام امام(ره) هست

محمد هاشمی، برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز به پخش مستندی با عنوان “هاشمی زنده است” اعتراض کرد. محمد هاشمی برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بررسی نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) در نهضت امام خمینی (ره) که پیش از ظهر پنجشنبه در محل سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی (ره) قم برگزار شد، گفت: متأسفانه برخی افراد در یکی دو دهه اخیر، بالاترین تخری بها را علیه مرحوم آی تالله هاشمی رفسنجانی اعمال کردند و امروز هم با وجود رحلت ایشان، همچنان علیه ایشان تخریب م یکنند؛ خود این تخری بکنندگان هم م یگویند هاشمی زمانی هم که زنده بود جسم او کاری نمیکرد، بلکه فکرش و اندیش هاش مزاحم ما بود و امروز هم با همین نگاه، به تخریب ایشان اقدام م یکنند. وی یکی از آخرین نمون ههای تخریب شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی )ره( را مستندی با عنوان «هاشمی زنده است » خواند که اخیراً در یکی از دانشگا ههای تهران رونمایی شده است. هاشمی توضیح داد: در این فیلم که عنوانش «هاشمی زنده است » و برگرفته از سخن امام خمینی (ره) بود، ابتدا حضور مرحوم آی تالله هاشمی در همه صحن ههای انقلابی و اعتماد مردم و امام راحل به ایشان را نشان م یداد، اما در مرحله بعد وارد دوران دولت سازندگی م یشد و تحلیلی ارائه م یداد که انحراف انقلاب از همین زمان در کشور شروع شد و بعد در دولت خاتمی، احمد ینژاد و روحانی هم همین انحراف ادامه پیدا کرد؛ در پایان این فیلم هم نتیجه م یگیرد که ریل انحراف از انقلاب را هاشمی رفسنجانی پای هگذاری کرد و بنابراین هاشمی زنده است، چون انحراف زنده است؛ این از آخرین نمون ههای تخریب شخصیت یار و یاور امام خمینی )ره( است؛ و البته تمسخر کلام امام خمینی (ره) هم هست. وی اضافه کرد: من به سازندگان این فیلم که ادعا می کردند ۳- ۲ دانشجوی ساده هستند گفتم این فیلم قطعاً بالای چند میلیارد تومان هزینه داشته و باید پرسید که این هزینه از کجا تأمین شده است؟ قطعاً جریانی پشت این قضیه است که ب هدنبال تخریب اندیشه و تفکر هاشمی است؛ اینان م یخواهند در سا لهای بعد، بلایی که با نام هاشمی به سرشان آمد و توسط مردم کنار گذاشته شدند، دیگر بر سرشان نیاید و لذا تخریب اندیشه و شخصیت مرحوم آی تالله هاشمی رفسنجانی را شدت بخشید هاند. محسن هاشمی: تحریف تاریخ به انقلاب و قضاوت نسل های آینده آسیب می زند.

امروز محسن هاشمی نیز به پخش مستند «هاشمی زنده است » اعتراض کرد.

رئیس شورای شهر تهران درباره طرح برخی ادعاهای تاریخی در خصوص مرحوم هاشمی رفسنجانی، گفت: اظهار نظر و انتقاد حق هر جریان و شخصی است و ما نه تنها مخالف اظهار نظر افراد نیستیم بلکه از آن استقبال می کنیم، اما باید مراقبت کنیم اگر اظهار نظرمان مربوط به تاریخ و گذشته است براساس مستندات و شواهد و قرائن قابل بررسی وتحقیق توسط پژوهشگران باشد. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اینطور تلقی نشود که ما تغییر کرده ایم و دیگر عملکرد خود در دهه های گذشته را قبول نداریم اما برای اینکه مسئولیت آن را نپذیریم، با طرح ادعاهای غیر مستند، می خواهم آن را به گردن فرد دیگری مانند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بیاندازیم. دستکاری در تاریخ و روایت های مجعول و بی پشتوانه، اگرچه ممکن است برای برخی محبوبیت های کوتاه مدت را به همراه داشته باشد اما در کلان به انقلاب و جامعه و قضاوت نسل های آینده آسیب می زند.

هاشمی با بیان اینکه بزرگترین آرزوی تحقق نیافته آیت الله هاشمی رفسنجانی، رفاه مردم ایران و زندگی در شأن این مردم با حذف فقر و در حد سرمایه های ایران زمین بود، گفت: در دولت سازندگی، حرکت به سمت این هدف آغاز شد اما اکنون شاید به نظر برسد ما نه تنها به سمت این هدف پیش نمی رویم بلکه نسبت به ۲۰ سال قبل، فاصله بیشتری با انتظارات مردم و آهنگ پیشرفت و توسعه جهان داریم. برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده ایم که پاسخگوی آن نیستیم و مسئولیت را به گردن یکدیگر می گذاریم و همه تبدیل به اپوزیسیون شده ایم که امیدواریم با وحدت، همدلی و هم افزایی جریانات سیاسی و مسئولان این کندی جبران شود.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha