روزنامه اتحاد ملت

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) شهرداری شهرآباد

شهرداری شهر شهرآباد ۲ قطعه زمین را در تاریخ سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ روزنامه اتحاد ملت جهت مزایده منتشر کرد.

مشخصات این مزایده به شرح زیر می باشد:

به استناد مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ,شهرداری شهر آباد در نظر دارد نسبت به فروش ۲ قطعه زمین با مشخصات ذیل اقدام نماید.متقاضیان می توانند پس از مطالعه کامل شرایط مزایده,پیشنهادات خود راتا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ بصورت کتبی به واحد مالی شهرداری شهراباد تحویل نمایند یا به نشانی:استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن شهر شهرآباد بلوار امام علی (ع) شهرداری شهراباد کد پستی ۹۶۸۷۱۳۰۱۰۹ ارسال نمایند. ضمنا این آگهی به شماره مزایده ۲۰۰۲۰۰۵۲۱۸۰۰۰۰۰۶ در بستر سامانه ستاد نیز قابل مشاهده است
قطعه شماره یک: ۳۳٫۶ مترمریع – قیمت پایه هر مترمربع ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال
قطعه شماره دو:۳۳٫۴ مترمربع-قیمت پایه هر مترمربع ۸۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) شهرداری شهرآباد

آگهی مزایده
شرایط شرکت در مزایده :

۱-تکمیل فرم درخواست شرکت در مزایده

۲-متقاضیان می بایست معادل ۵ درصد قیمت کارشناسی زمین , ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد برابر جدول فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه پست بانک به حساب ۵۵۹۴۵۰۳۱۰۱۶۲۰۷۰۵ به نام شهرداری شهرآباد واریز نماید و فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی را به همراه برگه پیشنهاد قیمت به واحد مالی شهرداری تحویل دهند.

۳-به پیشنهادات مبهم, مخدوش وفاقد ضمانتنامه بانکی ویاکمتر از ۵% قیمت پایه,ارسال شده بعد از مهلت مقرر یاارسال ازطریق دورنگار وپست الکترونیک,ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۴- کلیه هزینه های مربوط اعم ازنقل و انتقال,انتشار آگهی واطلاعیه,کارشناسی زمین,امورمالیاتی, ثبت اسناد , دفترخانه و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

۵- انتقال مالکیت زمینهای مورد مزایده باسند رسمی می باشد.

۶-شهرداری در قبول یا ردپیشنهادات مختار است.

۷-جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده روزیکشنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱ در محل شهرداری شهرآباد می باشد.

۸- روی پاکت ارسالی الزاما شماره قطعه مدنظر قید گردد.

۹- برنده مزایده بایستی حداکثر پنج روز پس از اعلام اسلامی برندگان ,۲۵ درصد بهای پیشنهادی را به حساب صدرالاشاره واریز نماید.و همچنین ۳۵درصد تا ۲۰ اسفند ماه سال جاری و ۴۰درصد تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ طی دو فقره چک صیادی در وجه شهرداری پرداخت گردد.(در شرایط برابر اولویت با پرداخت کننده نقدی تمام وجه مزایده می باشد)

۱۰-عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده درمهلت مقرر, به منزله انصراف از خرید تلقی و سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

 

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستره سراسری این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان و سازمانها ، شهرداریها، دهیاریها،شرکتهای خصوصی و دولتی،سازمان ها فراهم آورده است تا با یک تماس تلفنی یا به صورت آنلاین به آدرس  https://agahirozname.ir/ اگهی مزایده، مناقصه، مفقودی، ثبتی و…  را با کم ترین هزینه در روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت منتشر کنند.

شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی شبانه روزی جهت راهنمایی شما عزیزان است.

به اشتراک بگذارید

بر چسب ها

 نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha